Välkommen till Bendt Bils Bilåtervinning och begagnade bildelar

Begagnade bildelar

Bendt Bil har sedan länge varit en IF-certifierad verkstad och med hjälp av detta har vi sedan 1993 fått alla inlösta Saab och Opel i Halland och Skåne skickade till vår bil demontering för att plocka återanvändningsbara delar.

År 2013 blev vi även tilldelade alla inlösta BMW och MINI från Värmland och neråt, dessa skickas också till oss för att plocka återanvändningsbara delar. Tack vare detta kan vi med korta leveranstider och lägre priser hjälpa till att fixa din bil ifall olyckan är framme.

Detta gör oss troligen till en av Sveriges mest unika och kompletta personbilsanläggningar, kanske är vi till och med världens enda BMW återförsäljare som har en bildemontering i samma fastighet.

Vi är stolta att vi kan uppfylla länsstyrelsens krav för att vara auktoriserad bildemonterare.

Vår bildemontering har på senaste tid genomgått en enorm utveckling. Vi är numera ISO-certifierade i 9000 och 14001 och även medlemmar i den mycket exklusiva organisationen märkesdemogruppen.

Du kan söka på alla våra begagnade delar i lager här:

BILDELSBASEN

Kontakt begagnade delar:

begdelar@bendtbil.se

Bendt Bils Demontering kvalitet och miljöpolicy

Vi ska kännetecknas av en hög och jämn kvalitet som leder till återkommande köp.

Vi ska bidra till en hållbarutveckling i den omfattning som vi har möjlighet till.

För att förverkliga detta behöver vi:

- Demontera bilar så att optimal återanvändning och materialåtervinning uppnås

- Dränera alla fordon så att all farligt avfall tas om hand

- Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda

- Leverera med hög leveranssäkerhet

- Ha kunskap om att vi uppfyller kunders och intressenters krav

- Följa samhällets krav på oss i form av lagstiftning

- Personal med hög kompetens som också är flexibla

- Försöka ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande

- En ledning och personal som arbetar med ständiga förbättringar

Du kan söka på alla våra begagnade delar i lager här:

BILDELSBASEN

Är du intresserad av att komma i kontakt med vår bilåtervinning angående begagnade delar så är du välkommen att fylla i nedan.

Begagnade delar